Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org verklaart dat haar lid:

lamineerkoopjes

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren.

Dit betekent dat lamineerkoopjes is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving en de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg van Thuiswinkel.org. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

lamineerkoopjes werd voor het eerst gecertificeerd op 25 maart 2015
lamineerkoopjes biedt u ten minste de volgende 5 zekerheden:


1. Weten met wie u zaken doet en hoe u het bedrijf gemakkelijk kunt benaderen

U doet zaken met:

LAMINEERKOOPJES

Vestigingsadres: Elschot 2 Postadres: Elschot 2
  4905 AZ OOSTERHOUT   4905 AZ OOSTERHOUT
 
Telefoonnummer: 016 2486286
E-mailadres: adrian@albyco.com
Webadres: www.lamineerkoopjes.nl
 
KvK-nummer: 16080577
Lid sinds: 25-3-2015

2. Algemene voorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond

Voor u zijn de duidelijke algemene voorwaarden van lamineerkoopjes direct toegankelijk en van toepassing. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond onder toezicht van de Sociaal Economische Raad (SER). De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel bieden u als consument meer waarborgen dan de wet.

3. Bedenktijd: 14 dagen

Het Thuiswinkel Waarborg geeft bij de aanschaf van producten en diensten recht op een bedenktijd van minimaal 14 kalenderdagen; zonder opgave van redenen kunt u het gekochte retourneren.

Deze bedenktijd geldt niet voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bedoeld zijn; die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de bedenktijd kunnen voordoen; voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; voor losse kranten, tijdschriften of magazines en voor producten gekocht op een openbare veiling.

De bedenktijd geldt eveneens niet voor pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW, overeenkomsten van personenvervoer en diensten die strekken tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten betreffende vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode; die met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument in hun geheel zijn geleverd voordat de bedenktijd is verstreken en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht; waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de bedenktijd kunnen voordoen; met betrekking tot de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de consument; met betrekking tot gokactiviteiten, kansspelen, loterijen, casinospelen en weddenschappen waarbij een inzet in geld wordt gedaan.

Gedurende de bedenktijd dient u zorgvuldig met producten om te gaan. Het retourneren van producten dient onbeschadigd en zo veel mogelijk in originele verpakking plaats te vinden en u dient de terugzendinstructies na te leven.

4. Veilige betaalomgeving

Uw betaalopdrachten worden op webpagina’s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

5. Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:

  1. U meldt de klacht bij lamineerkoopjes.
  2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/consumenten/klachten/klacht-indienen richten aan lamineerkoopjes. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
  3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie Thuiswinkel.

Thuiswinkel.org staat tot een bedrag van € 10.000 per uitspraak garant voor nakoming van de uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel. De ondernemer dient zich te houden aan de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg . Deze garantie geldt niet in geval van surseance van betaling of faillissement van het bedrijf; Thuiswinkel Waarborg is geen garantiefonds.

Gegevensverwerking:

Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

  • lamineerkoopjes heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Periodiek spreekt Thuiswinkel.org lamineerkoopjes aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
  • Pagina’s waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
  • Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van lamineerkoopjes.


Ga naar www.lamineerkoopjes.nl

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x